Győr 2012.

Bujdosó Balázs: Egy húron pendülünk!?!
Előadás

Czibere Károly: A szociális intézményrendszer kihívásai és fenntarthatósága 2013-tól
Előadás

Furák Róbert: Hatékonyság, gazdaságosság, informatika
Előadás

Joó Sándor: Szociális szolgáltatások fejlesztése – Szakápolás bevezetése
Előadás

Panker Mihály:Egy integrált szociális intézmény válaszai az igénybevevői, jogalkotói és fenntartói elvárásokra
Előadás

Páternoszter Piroska: Győr városszociális ellátórendszerének működtetése az önkormányzati, civil és egyházi szolgáltatók közreműködésével
Előadás

Szabóné Varga Valéria:Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENySzI), Tapasztalatok – aktuális kérdések
Előadás

Szicsek Margit: Miért jó, ha többet tudunk róluk
Előadás, első rész
Előadás, második rész

Dr. Varga Gábor: Az egészségügyi ellátórendszer átalakulása és annak hatása a szociális ellátórendszerre
Előadás